Een BHV Training vergroot levensreddende vaardigheden

Werknemers die een BHV Training hebben gehad dragen in belangrijke mate bij aan de veiligheid in je bedrijf. Tijdens zo’n training worden allerlei noodsituaties besproken en uitgelegd wat de beste strategie is om te handelen. Als zich zo’n situatie voordoet weet een BHV’er meestal meteen hoe hij moet handelen. Snelheid is immers van cruciaal belang bij calamiteiten, want door snel handelen kunnen levens worden gered. Daarom is het van het grootste belang dat er in elk bedrijf voldoende werknemers zijn die een BHV Training hebben gehad. De opgedane kennis moet regelmatig worden bijgespijkerd met een opfriscursus.

Inleven in situaties tijdens een BHV Training

Tijdens een BHV Training wordt wel wat theorie behandeld, maar voor het grootste deel bestaat de training uit oefenen. Want het gaat er vooral om dat een BHV’er situaties herkent, een juiste inschatting maakt en vervolgens de correcte acties nemen. Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de situatie in de bedrijven waar de individuele cursisten werken. Want stel dat er brand uitbreekt. Weet de cursist waar ze in zijn bedrijf brandblussers kunnen vinden? Zijn die gemakkelijk toegankelijk? En – het meest belangrijk – doen die brandblussers het nog wel? Door die praktische aanpak van de BHV Training gaan cursisten zich inleven in de situatie in hun eigen bedrijf.

Wat leer je tijdens een BHV Training?

Een werknemer die een training heeft gehad weet hoe hij moet handelen in veel voorkomende noodsituaties. Hij kent de basisbeginselen van EHBO, waardoor hij levensreddende handelingen kan verrichten, zoals bloedingen stelpen en reanimeren. Een BHV’er weet ook hoe te handelen bij brand. Kleine brandjes kan hij zelf blussen en bij grotere branden kan hij een gebouw ontruimen. BHV’ers zijn verantwoordelijk voor de situatie totdat de professionele hulpdiensten arriveren. Daarna zijn ze het aanspreekpunt voor die hulpdiensten.