Hoe maximaliseer je je WW-uitkering met een slimme vaststellingsovereenkomst?

handshake-3298455_640

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin afspraken worden vastgelegd over het beëindigen van het dienstverband. Deze overeenkomst wordt vaak gebruikt bij ontslagzaken en kan ook van toepassing zijn bij een burn-out situatie. Het is belangrijk om te weten hoe je met een slimme vaststellingsovereenkomst je WW-uitkering kunt maximaliseren.

Vaststellingsovereenkomst en WW

Als je een vaststellingsovereenkomst tekent, is het van belang om ervoor te zorgen dat de juiste afspraken worden gemaakt met betrekking tot je WW-uitkering. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat in de overeenkomst wordt vermeld dat het dienstverband is beëindigd op initiatief van de werkgever en niet door eigen toedoen. Dit is van invloed op de hoogte en duur van je WW-uitkering.

Daarnaast is het verstandig om in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat je recht hebt op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies van werk en kan ook meetellen in de berekening van je WW-uitkering.

Burn-out vaststellingsovereenkomst

Bij een burn-out situatie kan een vaststellingsovereenkomst ook van toepassing zijn. In dit geval is het belangrijk om specifieke afspraken te maken die rekening houden met je gezondheidstoestand. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat je recht hebt op een re-integratietraject of begeleiding bij het vinden van ander werk.

Daarnaast is het verstandig om in de overeenkomst op te nemen dat je arbeidsongeschikt bent geraakt door een burn-out. Dit kan van invloed zijn op je recht op een Ziektewetuitkering en eventuele re-integratiemogelijkheden.

Maximaliseer je WW-uitkering met een slimme vaststellingsovereenkomst

Om je WW-uitkering te maximaliseren, is het dus van belang om bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst rekening te houden met de specifieke voorwaarden die van invloed zijn op je uitkering. Zorg ervoor dat in de overeenkomst duidelijk wordt vermeld dat het dienstverband is beëindigd op initiatief van de werkgever en dat je recht hebt op een transitievergoeding. Bij een burn-out situatie is het belangrijk om ook afspraken te maken die rekening houden met je gezondheidstoestand.

Let op: elk geval is uniek en het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Zo kun je er zeker van zijn dat je alle relevante aspecten hebt meegenomen en je WW-uitkering optimaal benut.