Hulp bij schuldsanering voor bedrijven in Huizen

Om schuldsanering aan te vragen voor bedrijven in Huizen is een schuldhulpverlener nodig. Deze schuldhulpverlener kan je zelf doen bij de gemeente of de Kredietbank. Zij zullen dan eerst alle schulden verzamelen en kijken naar wat de vaste lasten zijn bij het (vaste) inkomen dat het bedrijf heeft. Als hier een duidelijk overzicht van gemaakt is zal de hulpverlener eerst proberen de schuld op te lossen door een gesprek aan te gaan met de schuldeiser. De schuldeiser krijgt een voorstel voor het aflossen van de schuld(en). Mocht de schuldeiser akkoord gaan dan wordt er een regeling getroffen voor drie jaar, waarin maandelijks een bedrag wordt betaald. 

Wat als de schuldeiser weigert?

Het kan zo zijn dat de schuldeiser er niet met de regeling akkoord gaat, vaak wordt er dan via de rechter een oplossing gezocht. Hiervoor is het van belang dat de rechter alle informatie heeft rondom de inkomsten en uitgaven van het bedrijf. In eerste instantie wordt er dan een ‘dwangakkoord’ geregeld. Hierbij wordt de schuldeiser verplicht om akkoord te gaan met het voorstel. Je betaald dan de schuld in drie jaar af en vervolgens wordt het restant dat over is kwijtgescholden. Waardoor je dus vrij komt van de schulden. 

Waar vind ik hulp?

Misschien ben je wel opzoek naar hulp om uit de schulden te komen. Er zijn vele organisaties die kunnen helpen en schuldhulp verlenen. Oxyz is zo’n hulpverleningsorganisatie, zij helpen bij het maken van een doorstart, het beëindigen van bedrijven en daarnaast coachen ze jou zodat je niet in een neerwaartse spiraal terecht komt. Zij hebben hun blik altijd gericht op een positieve toekomst voor een bedrijf waarin een frisse (door) start gemaakt kan worden, zonder te denken aan het verleden.