Alles over de MVO-prestatieladder

mvo prestatieladder

Handig om te weten voor de duurzame ondernemer

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven die graag zaken doen met overheden en buitenlandse ondernemingen doen er slim aan om ook Maatschappelijk Verantwoord te gaan Ondernemen. Daarvoor is een zogenaamde MVO-prestatieladder in het leven geroepen. Dit is een managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. U kunt deze ladder beklimmen door u als bedrijf, aan de hand van het managementsysteem met 33 MVO-indicatoren, voortdurend te ontwikkelen. Zo kunt u met de juiste balans tussen personeel, milieu en winst (people, planet, profit) duurzaam ondernemen. Met het certificaat kunt u uw de duurzame bedrijfsontwikkeling duidelijk en objectief aantonen. Wat moet u verder weten over de MVO-prestatieladder? U leest het hieronder.

Sinds wanneer de MVO-prestatieladder?

Sinds 2010 wordt de MVO-prestatieladder in Nederland toegepast en sinds 2015 is de ladder ook internationaal erkend. De MVO-prestatieladder sluit goed aan bij de CO2 Prestatieladder, beide normen ondersteunen elkaar.

Kenmerken van de MVO-prestatieladder

De kenmerken van de MVO-prestatieladder zijn:
  • MVO-beleid aantoonbaar en onafhankelijk getoetst
  • Basis aan de hand van de ISO 26000, GRI en AA 1000 richtlijnen

Inhoud van de MVO-prestatieladder

  • 7 kernthema’s
  • 33 indicatoren
  • stakeholdermanagement
  • systeemeisen MVO

Niveaus op MVO-prestatieladder

Er zijn 33 indicatoren opgesteld die tijdens de beoordeling langs de meetlat worden gelegd en die zich richten op de complete bedrijfsvoering van een onderneming. De MVO-prestatieladder heeft 5 tredes die te beklimmen zijn. Trede 1 en 2 zijn de opstap om door te groeien naar de 3e trede. Daar aangekomen leidt dit tot een algemeen, door de branche en stakeholders, aanvaarde uitwerking van de indicatoren. Bedrijven kunnen vanaf trede 3 omhoog klimmen naar trede 4 en 5 door de indicatoren specifieker en meer onderscheidend uit te werken. De certificaten van niveau 1 en 2 zijn één jaar geldig. De certificaten van niveau 3, 4 & 5 gaan drie jaar mee. Bedrijven krijgen elk jaar een audit om te toetsen of het certificaat van het niveau op de MVO-prestatieladder nog geldig is. Heeft u een mening over de MVO-prestatieladder? U kunt hem hier geven.